Huisstijl de Groene Hoed - Studio Koester Booster
Logo de groene hoed
Foto van een banner met het logo De groene hoed

Huisstijl De Groene Hoed.

Een nieuw logo voor De Groene Hoed!

De Groene Hoed organiseert bijeenkomsten rond zingeving, cultuur, geloof en samenleving.

Groen, de naam, open en ‘iedereen is welkom’ waren de kernwoorden voor het maken van deze huisstijl.

Dat wil ik ook!